جعبه پیام

[vc_row css=”.vc_custom_1487831900615{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column][title]اطلاعات جعبه[/title][vc_message css=”.vc_custom_1562145507476{margin-top: 24px !important;}”]من جعبه پیام هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.[/vc_message][vc_message message_box_style=”3d” style=”square” css=”.vc_custom_1562145512956{margin-top: 24px !important;}”]من جعبه پیام هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.[/vc_message][vc_message style=”round” css=”.vc_custom_1562145519852{margin-top: 24px !important;}”]من جعبه پیام هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1487831906247{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column][title]جعبه هشدار[/title][vc_message message_box_style=”solid” message_box_color=”warning” icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-triangle” css=”.vc_custom_1562145527940{margin-top: 24px !important;}”]من جعبه پیام هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.[/vc_message][vc_message style=”square” message_box_color=”warning” icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-triangle” css=”.vc_custom_1562145532509{margin-top: 24px !important;}”]من جعبه پیام هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.[/vc_message][vc_message message_box_style=”solid-icon” style=”round” message_box_color=”warning” icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-triangle” css=”.vc_custom_1562145536834{margin-top: 24px !important;}”]من جعبه پیام هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1487831924794{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column][title]جعبه موفقیت[/title][vc_message message_box_style=”solid-icon” message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” css=”.vc_custom_1562145542051{margin-top: 24px !important;}”]من جعبه پیام هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.[/vc_message][vc_message style=”square” message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” css=”.vc_custom_1562145546115{margin-top: 24px !important;}”]من جعبه پیام هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.[/vc_message][vc_message style=”round” message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” css=”.vc_custom_1562145550436{margin-top: 24px !important;}”]من جعبه پیام هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1487831918334{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column][title]جعبه خطا[/title][vc_message message_box_style=”outline” message_box_color=”danger” icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-circle” css=”.vc_custom_1562145556251{margin-top: 24px !important;}”]من جعبه پیام هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.[/vc_message][vc_message style=”square” message_box_color=”danger” icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-circle” css=”.vc_custom_1562145561548{margin-top: 24px !important;}”]من جعبه پیام هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.[/vc_message][vc_message message_box_style=”3d” style=”round” message_box_color=”danger” icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-circle” css=”.vc_custom_1562145566991{margin-top: 24px !important;}”]من جعبه پیام هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.[/vc_message][/vc_column][/vc_row]