امشب قسم سوم را برای شما می نویسم . شرمنده که دیر شد . چون مریض هستم و زیاد نمی تونم کار کنم .

۴ _ ورزش صبحگاهی با دوستان خود راه بیندازید .

۵ _ یک صبحانه جذاب بخورید . تا بدن شما انرژی مورد نیاز خود را بدست بیاورد . صبحانه خوردن باعث میشود که این احساس به آدم  دست بدهد که صبح است نه نمیه شب .

من گیاهخوار هستم صبحانه ۲ لیوان آب انواع میوه های فصل را می خورم ( در پست های دیگر حتما در مورد انواع خوراک های سالم صحبت خواهم کرد و طرز تهیه بعضی از آنها را خواهم نوشت )

۶ _ به کار های روزمره خود طبق برنامه ای که نوشته اید نظم بدهید . ( در مورد برنامه ریزی هم صحبت خواهیم کرد )