من امروز بعد از مدت ها که وارد سایت نشده بودم . تصمیم گرفتم وارد بشم و هر روز خاطراتم رو بنویسم . کتابخانه ام را تمیز کردم و دفترهای مربوط به سال های راهنمایی خودم (سال های ۱۳۶۳ – ۱۳۶۴ ) پیدا کردم .

تصمیم گرفتم که مطالب انرا اینجا وارد کنم .

 اولین دفترم دفتر پرندگان بود .

خیلی بنظرم جالب امد .

پرنده سنگ چشم کله سرخ

نام فارسی : سنگ چشم کله سرخ
نام انگلیسی : Woodchat Shrike
نام عربی : دقناش محمر القنه
نام علمی : Lanius senator

سنگ چشم سر حنایی (سنگ چشم کله سرخ) :: BIRD ویکی

توضیحات : مشخصات: نر و ماده تقریبا همشکل پرنده ای است خوش قامت ازخانواده سنگ چشم که منقاری محکم و قلاب مانند دارد. پاهایش قوی و چنگالهایش تیز است. اغلب روی جاهای بلند در انتظار شکار می نشیند و طعمه های خود را پس از شکار برروی بوته های خار میخکوب و آویزان می کند و سر فرصت به سراغ آنها می رود. رفتارش تقریبا شبیه پرندگان شکاری است . این پرنده بوسیله تارک و پس سر بلوطی پررنگ، بالها و پشت تقریبا سیاه با لکه های شانه ای بزرگ و سفید قابل تشخیص می باشد. ،گلو و سطح شکمی آن سفید است و یک نوار پهن سیاه روی صورت دارد که ادامه آن پیشانی را می پوشاند. نوار بالی کوتاهی به رنگ سفید دارد ، دمش سیاه و کناره‌های آن سفید است دمگاه سفیدش در پرواز مشخص است . پرنده ماده نسبتا تیره‌تر است و پرنده نا بالغ شبیه نابالغ سنگ چشم پشت سرخ است ولی سر بزرگتر و زاویه‌دار تری دارد. ضمنا بطور کلی کمرنگتر و کمتر خرمایی است ، رنگ دمگاه و شانه اش روشنتر است و بر روی بال اثری از نوار بالی سفید به چشم می خورد .
زیستگاه : در فضای باز و خشک ، زیتون ‌زارها ، باغهای میوه و زمینهای غیرمحصور بوته‌زار و گاهی در جنگل دیده می شود ، روی درختان، آشیانه می سازند .
تغذیه : از حشرات، خزندگان، پرندگان، و پستانداران کوچک تغذیه می کند
اندازه : ۱۷ سانتی متر
سیخک پا : ندارد
چینه دان : ندارد
بال : دفیف بودنش بیشتر است (بال زدنش بیشتر است)
حلیت : مکروه و طبق نظر برخی حرام گوشت است.

نقشه پراکندگی در ایران
نقشه پراکندگی