سلام دوستان قرار بود که در مورد سحر خیزی بنویسم و ۳۰ روز کارم ادامه داشته باشه.

دیروز به دلیل مریضی بیمارستان بودم .نشد که بنویسم .

امروز سعی می کنم نهایت تلاش خودم را بکنم و حداقل سه پست برایتان بگذارم .

البته از روزی که کرونا آمده سیستم خواب همه بهم خورده است . شبها تا دیر وقت فیلم دیده میشود و صبح دیر از خواب بیدار میشویم . من یک کرونای خفیف گرفتم .

البته با استراحت خوب میشوم . امروز خبرهای خوبی برایتان از دوره های پر کاری و پر پولی خودم و تمرین هام دارم .